Keuzevakken

 

Home
Up
Enkele cijfers
N.C. zedenleer
R-K godsdienst
PEGO
Islam
Samenwerking
Verandering

 

Cijfers afkomstig van het ministerie van onderwijs: http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken/

 
Schooljaar 2010-2011
 
                   
GEWOON LAGER ONDERWIJS
Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer volgen of vrijgesteld zijn
                   
  Katholieke Protestantse Israëlitische Islamitische Orthodoxe Anglicaanse Niet-confessionele Cultuur- Vrijstelling Algemeen totaal
godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst zedenleer beschouwing    
   Gemeenschapsonderwijs 23.126 967 19 10.300 239 2 18.577 - 715 53.945
   Privaatrechtelijk 234.527 861 1.200 1.285 - - 216 2.730 2 240.821
   Provincie 185 2 - - - - 44 - - 231
   Gemeente 54.896 1.016 27 11.179 206 6 19.391 - 265 86.986
Algemeen totaal 312.734 2.846 1.246 22.764 445 8 38.228 2.730 982 381.983

 

GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS
Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer volgen of vrijgesteld zijn
                   
  Katholieke Protestantse Israëlitische Islamitische Orthodoxe Anglicaanse Niet-confessionele Cultuur- Vrijstelling (1) Algemeen totaal
godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst zedenleer  beschouwing    
   Gemeenschapsonderwijs 18.895 1.047 42 10.607 298 4 40.789 - 1.218 72.900
   Privaatrechtelijk 316.401 - 780 791 - - 450 1.142 - 319.564
   Provincie 6.099 135 4 1.251 28 - 5.474 - 299 13.290
   Gemeente 6.202 218 10 3.404 133 - 8.680 - 159 18.806
   Vl. Gemeenschapscomm. 106 - - 40 6 - 108 - - 260
Algemeen totaal 347.703 1.400 836 16.093 465 4 55.501 1.142 1.676 424.820
                     
(1) In de kolom 'Vrijstelling' werden zowel de leerlingen opgenomen die vrijstelling genieten, als diegenen die geen godsdienstonderricht aangeboden krijgen.

 

BUITENGEWOON ONDERWIJS

Aantal leerlingen die een cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer volgen of vrijgesteld zijn
 

LAGER

                     
  Katholieke Protestantse Israëlitische Islamitische Orthodoxe Anglikaanse Niet-confessionele Cultuur- Vrijstelling Algemeen totaal
godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst godsdienst zedenleer beschouwing    
   Gemeenschapsonderwijs 4.190   111 2 783 5 2 1.431 - 40 6.564
   Privaatrechtelijk 16.414   86 17 60 - - 291 123 1 16.992
   Provincie 545   10 - 49 - - 99 - 1 704
   Gemeente 2.151   59 1 923 16 - 712 - 2 3.864
   Vl. Gemeenschapscommissie 50 - 2 - 27 - - 22 - - 101
Algemeen totaal 23.350   268 20 1.842 21 2 2.555 123 44 28.225

SECUNDAIR

                 
   Gemeenschapsonderwijs 2.426 73 5 389 4   1.732 - 16 4.645
   Privaatrechtelijk 11.990 3 1 24 -   195 89 - 12.302
   Provincie 158 1 - 1 -   146 - 2 308
   Gemeente 669 22 - 599 6   497 - 1 1.794
   Intercommunale 156 3 - 50 1   31 - - 241
   Vl. Gemeenschapscomm. 66 16 - 67 -   47 - 1 197
Algemeen totaal 15.465 118 6 1.130 11 0 2.648 89 20 19.487

 

 

Home | Enkele cijfers | N.C. zedenleer | R-K godsdienst | PEGO | Islam | Samenwerking | Verandering