Levensbeschouwing

 

Home
Vrijheid
Identiteitsvorming
Filosofie
Levensbeschouwing
Religie

 

 

Uitgebreidere definities en discussie vindt u onder de menu-knoppen links. Deze hieronder is echter lekker kort en helder over alvast twee belangrijke termen:

Levensbeschouwing is

- een meer of minder bereflecteerde visie op het zelf, het bestaan en de wereld,

- al dan niet georiënteerd op een levensbeschouwelijke traditie.

- deze kan theïstisch, a-theistisch, agnostisch zijn (en alles daartussenin).

 

Religie is

- die vorm van levensbeschouwing die uitgaat van een verhouding tot het ‘heilige’,

- al dan niet transcendent opgevat,

- waarbij rituele, affectieve, gedragsmatige en sociale aspecten een grote rol spelen.

 

(gebaseerd op R. Ganzevoort, De wijsheid op straat… Levensbeschouwing en hermeneutische communicatie van professionals in een plurale context)

 

 

 

Home | Religieuze identiteit | Keuzevakken | Onderwijsnetten | Definities | Europa | Bert Roebben | About Me

This site was last updated 13-May-2016