ILC’s toegespitst

Concretiseren

De ILC’s zijn algemeen geformuleerd: ze dienen voor alle niveaus en onderwijsvormen in het leerplichtonderwijs (van 6 tot 18 jaar). Een concretisering zou leerkrachten kunnen helpen om de ILC’s te vertalen naar operationele leerdoelen voor de eigen ILC-lesprojecten, aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen.*

In de volgende toespitsingen worden de ILC’s geconcretiseerd op drie niveaus:

  • Niveau 1 (6-10 jarigen) : 1ste en 2de graad basisonderwijs
  • Niveau 2 (10-14 jarigen) : 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs
  • Niveau 3 (14-18 jarigen) : 2de en 3de graad secundair onderwijs

De concretiseringen bouwen op elkaar voort, d.w.z. elke volgende stap (niveau) veronderstelt de vorige. Anders gezegd: In de concretiseringen worden de competenties per niveau steeds verder opengevouwen, ontplooid.

De evolutie van de kennis (linkerkolom van de ILC’s) begint bij feitelijke kennismaking, en gaat via meer conceptuele kennis naar – indien toepasselijk – metacognitieve kennis. De evolutie in vaardigheden en attitudes is ook gradueel: zij begint bij luisteren, herkennen en gaat via waarderen naar internaliseren. Op het derde niveau krijgt persoonlijke bewustwording, reflectie en engagement van de leerling extra aandacht, voorzover de ILC dat toelaat. Zo wordt de leerling op Niveau 3 (14-18 jarigen) uitgedaagd om zijn/haar persoonlijke levensbeschouwelijke kijk te ontwikkelen.

Hieronder de versie met PDF-embed. Er wordt gewerkt aan een inter-actieve versie, zodat ue de ILC’s (met de typerende twee kolommen: KENNIS & ATTITUDE/VAARDIGHEID) daarin meteen terugziet.

ILCs-toespitsingen_11-10-2021_DW

  • NOOT: Dit document is sinds mei 2019 in roulatie binnen het nascholingsinstituut levensbeschouwelijke vakken, later ILCOS, lag ook op tafel bij de Commissie LBV, maar geraakte niet gefinaliseerd. Wel werd een subdocument opgesteld: een groelijn voor het Basisonderwijs, onderveeld in 3 niveaus/graden. Deze groelijn zal in de loop van 2022 worden uitgerold, zoals dat dan zo mooi heet…