Groeilijn ILC

De ILC’s zijn algemeen geformuleerd: ze dienen voor alle niveaus en onderwijsvormen in het leerplichtonderwijs (van 6 tot 18 jaar). Een concretisering zou leerkrachten kunnen helpen om de ILC’s te vertalen naar operationele leerdoelen voor de eigen ILC-lesprojecten, aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de leerlingen (project uitgewerkt in de schoot van ILCOS vzw, met vertegenwoordigers van de diverse levensbeschouwingen).

Hier eerst nog maar eens de officiële ILC’s, maar nu met de operationele werkwoorden in ’t vet…. (click to enlarge). Dat helpt al iets. Daarna de groeilijn met haar toespitsingen en concretiseringen.

In de groeilijn worden de ILC’s geconcretiseerd op drie niveaus:

  • Niveau 1 (6-10 jarigen) : 1ste en 2de graad basisonderwijs
  • Niveau 2 (10-14 jarigen) : 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs
  • Niveau 3 (14-18 jarigen) : 2de en 3de graad secundair onderwijs

Groeilijn ILC: een overzicht (click to enlarge)

overzichtsdocument: de 24 ILC’s met per ilc blok de 3 toepassings niveaus (6-10 / 10-14 / 14-18 jaar)

De concretiseringen bouwen op elkaar voort, d.w.z. elke volgende stap (niveau) veronderstelt de vorige. Anders gezegd: In de concretiseringen worden de competenties per niveau steeds verder opengevouwen, ontplooid. De evolutie van de kennis (linkerkolom van de ILC’s) begint bij feitelijke kennismaking, en gaat via meer conceptuele kennis naar – indien toepasselijk – metacognitieve kennis. De evolutie in vaardigheden en attitudes is ook gradueel: zij begint bij luisteren, herkennen en gaat via waarderen naar internaliseren. Op het derde niveau krijgt persoonlijke bewustwording, reflectie en engagement van de leerling extra aandacht, voorzover de ILC dat toelaat. Zo wordt de leerling op Niveau 3 (14-18 jarigen) uitgedaagd om zijn/haar persoonlijke levensbeschouwelijke kijk te ontwikkelen.

In he tweede deel van het document wordt de groelijn ook nog eens uitgewerkt met het oog op de 3 graden van het Basisonderwijs.


In deze video (studiedag leerkrachten Basisonderwijs, PEGO) licht ik de groeilijn toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *