Over homo’s, vrouwenrechten en religie

Vraag: Waarom hebben religieuze instituties zo vaak problemen met LBGTQI+ ?

De diverse emancipatie-bewegingen passen in de bredere sociologische tendens die wegleidt van zware, lotsbepaalde, naar lichtere, keuzebepaalde gemeenschappen.

Niet groep- of bloedverwantschap bepaalt het gedrag (de norm), maar geestverwantschap, waarbij ‘geest’ ook een fysiek-emotionele component heeft: affiniteit.