werkdefinitie van levensbeschouwing

Uitgebreidere discussie vindt u op de andere pagina’s. De definitie hieronder is kort en helder over alvast de meest algemene term, die in Vlaanderen wordt geacht zowel godsdienstige als niet-religieuze wereldvisies  af te dekken.

Een levensbeschouwing is

  • een meer of minder bereflecteerde visie op het zelf, het bestaan en de wereld,
  • al dan niet georiënteerd op een levensbeschouwelijke traditie, 
  • kan theïstisch, a-theistisch, agnostisch zijn (en alles daartussenin of bovenuit).

(gebaseerd op R. Ganzevoort, De wijsheid op straat… Levensbeschouwing en hermeneutische communicatie van professionals in een plurale context)

Think for yourself / we are alle different