Skip to content →

Enkele cijfers

Het ministerie van onderwijs publiceert elk jaar keurig netjes de aantallen leerlingen per levensbeschouwelijke keuze. Hieronder twee tabbladen uit het excel bestand van 2016-2017 van de website van het ministerie van onderwijs

Gewoon Lager Onderwijs 

 

Gewoon Secundair Onderwijs